Arkiv för ‘Modeller’ kategori

Modellen känns tungrodd

13 oktober, 2009

Nu har vi använt vår nya modell ett tag och det har inte funkat jättebra. För de småprojekt vi jobbat med hittills har det varit mycket jobb med dokumentation som känns helt meningslös.

Jag tror att problemet är tudelat. Dels är projekten för små, egentligen inte projekt alls, för att det ska vara mening att dokumentera så omfattande som modellen föreskriver. Dels finns det en stor ovana på företaget att jobba enligt en väldefinierad process och dokumentera och planera arbetet tydligt. Omställningen gör att allt känns krångligt.

Jag har funderat en del på en mer lättviktig version av modellen, som skulle passa bättre för småprojekt. Kan tänka mig att det kan bli krångligt att utveckla och underhålla två modeller dock.

Ledningen godkänner min projektmodell

7 oktober, 2009

Idag presenterade jag mitt utkast till projektmodell för vår VD och resten av ledningsgruppen. Vi är inte ett stort företag men det känns ändå som en viktig milstolpe passerats när modellen fick godkänt. Tyvärr verkade ingen riktigt intresserad av detaljerna i modellen. Den allmänna inställningen var snarare att ”Gör som du vill bara du levererar.” Jag trivs visserligen med frihet under ansvar, men det blir lite konstigt att ena stunden lägga tid och resurser på en ny projektmodell men sedan inte intressera sig för resultatet.

Ytterligare ett problem är att min modell, precis som alla andra modeller jag sett, bygger på engagemang uppifrån. Utan en styrgrupp som med en beställning ger projektet legitimitet så kan man få problem att få de resurser man behöver. Dessutom behövs nån som ser till att projektet fortfarande är relevant för företaget och att det är affärsmässigt rätt. Är det inte det måste det avbrytas och sådana beslut måste komma uppifrån.

Medarbetarna gillar modellen

1 oktober, 2009

Idag visade jag upp min projektmodell för utvecklarna, de som kommer behöva jobba under den. I allmänhet mottogs den väl, jag tror att det finns ett uppdämt behov av struktur och ordning. Det är dock en stor omställning, från i princip ingen struktur alls till massor av dokument och specifikationer att följa. Men mitt ansvar som projektledare är ju att förenkla för utvecklarna så mycket som möjligt, så jag tror inte det ska bli nåt problem.

Min egna projektmodell

29 september, 2009

Jag håller på att sammanställa en egen projektmodell. Tanken är att plocka det bästa från olika modeller jag hittar och sätta samman en modell som passar vårt företag bäst. De flesta modellerna jag stött på funkar på ungefär samma sätt, så det verkar ganska enkelt att skapa en medelväg. Det som är oroväckande är att vi aldrig jobbat enligt nån modell alls, så förändringen kommer bli stor oavsett hur modellen blir.

De projektmodeller jag sett har det gemensamt att man delar in projektet i några faser, åtminstone

  1. Förstudie, planering och specifikationsarbete
  2. Genomförande av själva projektet
  3. Avslut

Mellan de olika faserna passerar man grindar där beställaren av projektet godkänner att arbetet fortsätter. Det återstår dock en del detaljer, framförallt runt dokumentationen, innan modellen är redo att användas.