Inlägg märkta ‘Modell’

Ledningen godkänner min projektmodell

7 oktober, 2009

Idag presenterade jag mitt utkast till projektmodell för vår VD och resten av ledningsgruppen. Vi är inte ett stort företag men det känns ändå som en viktig milstolpe passerats när modellen fick godkänt. Tyvärr verkade ingen riktigt intresserad av detaljerna i modellen. Den allmänna inställningen var snarare att ”Gör som du vill bara du levererar.” Jag trivs visserligen med frihet under ansvar, men det blir lite konstigt att ena stunden lägga tid och resurser på en ny projektmodell men sedan inte intressera sig för resultatet.

Ytterligare ett problem är att min modell, precis som alla andra modeller jag sett, bygger på engagemang uppifrån. Utan en styrgrupp som med en beställning ger projektet legitimitet så kan man få problem att få de resurser man behöver. Dessutom behövs nån som ser till att projektet fortfarande är relevant för företaget och att det är affärsmässigt rätt. Är det inte det måste det avbrytas och sådana beslut måste komma uppifrån.

Min egna projektmodell

29 september, 2009

Jag håller på att sammanställa en egen projektmodell. Tanken är att plocka det bästa från olika modeller jag hittar och sätta samman en modell som passar vårt företag bäst. De flesta modellerna jag stött på funkar på ungefär samma sätt, så det verkar ganska enkelt att skapa en medelväg. Det som är oroväckande är att vi aldrig jobbat enligt nån modell alls, så förändringen kommer bli stor oavsett hur modellen blir.

De projektmodeller jag sett har det gemensamt att man delar in projektet i några faser, åtminstone

  1. Förstudie, planering och specifikationsarbete
  2. Genomförande av själva projektet
  3. Avslut

Mellan de olika faserna passerar man grindar där beställaren av projektet godkänner att arbetet fortsätter. Det återstår dock en del detaljer, framförallt runt dokumentationen, innan modellen är redo att användas.

Vad händer nu?

22 september, 2009

Nu börjar arbetet med att omsätta teori i verklighet och styra upp projekten på kontoret. Först hade jag tänkt sätta samman vad jag lärt mig på projektledarutbildningen med verkligheten som vi arbetar i, resultatet borde bli en specialanpassad projektmodell!

När modellen är klar krävs säkerligen en hel del internutbildning för kollegorna innan det flyter på som tänkt. Planen är att börja enkelt och bygga på mer och mer när det behövs. Jag vill inte gå ut för hårt, framförallt inte med folk som aldrig sett en projektmodell förut.