Vad är ett projekt?

Projekt definieras av  att

  • ett väl avgränsat problem ska lösas
  • av en tillfälligt sammansatt organisation
  • bestående av några, men inte för många, personer
  • med blandade kompetenser
  • inom en bestämd tidsperiod, inte för lång och inte för kort.

Kommentering avstängd.