Inlägg märkta ‘Prioritering’

Projektledarkurs Dag 3

17 september, 2009

Tredje dagen på min projekledarkurs täckte främst in två områden. Först diskuterade vi projektorganisationen och de olika roller som finns i ett projekt. Egentligen är det ju bara två stycken, projektledaren och projektmedarbetarna. Plättlätt. Sen kan man ju komplicera saken med beställare och mottagare och externa resurser…

Andra halvan av dagen handlade om planering. Mest tidplanering men även resurs- och ekonomisk planering. Dessutom talade vi om strategisk (övergripande) kontra operativ planering, om att inte planera för noga för långt i framtiden och istället behålla flexibilitet.

Diskuterar man planering måste man ta upp prioritering. Vi lärde oss om TAK-modellen för att illustrera om Tid, Ambition eller Kostnad är mest prioriterat i projektet, samt MoSCoW-modellen för att prioritera krav.

MoSCoW-modellen

17 september, 2009

MoSCoW-modellen är ett annat sätt att tänka kring prioritering, i det här fallet av funktioner och features (krav). Man sorterar funktionerna i fyra grupper:

  • Must (Funktioner som måste vara med.)
  • Should (Funktioner som bör vara med.)
  • Could (Funktioner som kan vara med.)
  • Won’t (Funktioner som inte får vara med den här gången.)

Sen är det bara att sätta igång och implementera funktionerna i rätt ordning. Funktioner som är Must (som även kan läsas som Minimum Usable SubseT, minsta användbara delmängd) måste finnas med för att projektet ska vara meningsfullt. De som är Won’t är inte sådant som är oviktigt, det är bara skjutet på till ett senare tillfälle och tas alltså inte med i planeringen nu.

MoSCoW har alltså inget med Moskva att göra, utan man har bara slängt in lite o:n för att göra det lättare att komma ihåg.

TAK-modellen

17 september, 2009

TAK-modellen är ett verktyg att använda när man måste prioritera. Modellen går ut på att när man prioriterar måste man rucka på åtminstone en av:

  • Tid
  • Ambition
  • Kostnad

Alltså, projektet tar längre tid, når inte de ursprungliga målen eller kostar mer.

Ofta illustrerar man detta med en triangel, där varje hörn är en av Tid, Ambition och Kostnad. (Som en minnesregel kan man likna triangeln vid ett tak.)

Tanken är att man placerar projektet i triangeln nära det, eller de, hörn som är viktigast. Återstående hörn är det som prioriteras ned.